17-03-2021 Na een vruchtbare online meeting slaan vuurwerkcheck, HVLV, SVNC, SBV en De Vuurwerkfederatie definitief de handen ineen! Vorig jaar werd al samengewerkt in promotie van acties, onderling contact en het gezamenlijk optreden in de media. Dit jaar zal deze samenwerking nog verder worden uitgebreid. Natuurlijk blijft elke partij zijn eigen doelgroep vertegenwoordigen en acties opzetten. De huidige situatie vraagt echter om รฉรฉn front, wat op deze manier gevormd wordt. Binnenkort vindt er ook overleg plaats met BPN en VEN.
Samen staan we sterk!