logo-erfgoed-2

2016

Precies een jaar geleden ontving de Werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk Nederland de notering van de Nederlandse vuurwerktraditie op de Nationale Inventaris van Immaterieel Erfgoed en Volkscultuur. Stichting Behoud Vuurwerktraditie draagt de activiteiten van de Werkgroep een warm hart toe. Natuurlijk namens alle vuurwerkliefhebbers in Nederland: Hartelijk gefeliciteerd!

Jubileum van een traditie, hoe zat het ook alweer?

De Traditie zelf gaat veel en veel langer terug, toch viert BCN op 1 december het 1-jarig jubileum. Op 1 december 2015 is ‘consumentenvuurwerk afsteken met Oud en Nieuw’ opgenomen in de Nationale Inventaris van Immaterieel Erfgoed en Volkscultuur. Sindsdien heeft de Werkgroep niet stil gezeten. Met het bereiken van de ‘traditiestatus’, verplichtten zij ook gelijk zich in te zetten voor het borgen van de traditie. Na het officieel ontvangen van de traditiestatus in 2015 heeft de werkgroep diverse media-optredens gehad (radio, schrijvende pers). Verder verspreid de Werkgroep haar gedachtengoed via de website, Facebookpagina en Twitteraccount.

bcn-logo

Brede inzet

In 2016 zijn er door de Werkgroep ook contacten gelegd en onderhouden met zowel landelijke als lokale politici. Er is daarnaast briefwisseling geweest met de Commissie voor Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met het monitoren van het vuurwerkbeleid en gebeurtenissen in het land probeert de werkgroep positief bij te dragen aan de totstandkoming van wetgeving rond het consumentenvuurwerk. ย De Werkgroep is nu voor het tweede jaar in overleg met de onderzoekers van Consument en Veiligheid. Bij het samenstellen van de de onderzoeksgegevens over de jaarwisseling 2016-2017 is de Werkgroep nauw betrokken. Het doel is om het onderzoek en publicaties daarover zo waarheidsgetrouw mogelijk te krijgen. Dit gaat uiteindelijk mogelijk leiden in een andere onderzoeksvraag, die ook ruimte geeft voor het onderzoeken van gedragsfactoren, in plaats van alleen het product vuurwerk. Ook heeft BCN contacten met andere steakholders in de branche, zoals belangenverenigingen, Vuurwerkcheck.nl, importeurs en winkeliers. Ook werkt BCN mee aan voorlichtingsprojecten (als 4vuurwerkveilig.nl).

Inzet van organisaties als BCN moeten leiden tot een langdurig behoud van consumentenvuurwerk in combinatie met het terugdringen letsel, schade en overlast door een strengere aanpak van import, opslag en verkoop van zwaar illegaal vuurwerk.