VIE

2015

De traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw krijgt een plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De gemeenschap achter deze traditie wordt gevormd door een grote groep liefhebbers van consumentenvuurwerk, die zich verenigd hebben in de Werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk Nederland (BCN).

Het afsteken van vuurwerk is een oude traditie, populair bij heel wat mensen in Nederland. Anderzijds gebeuren er vaak ongelukken en moet ook de milieuschade niet onderschat worden.
De werkgroep wil met plaatsing op de Nationale Inventaris de veilige omgang met consumentenvuurwerk vergroten, onder meer door het gebruik van veiligheidsmiddelen te stimuleren, zoals brillen, klemmen en standaards. Alleen zo kan er naar hun mening een toekomst zijn voor deze waardevolle traditie.

In het erfgoedzorgplan dat de werkgroep heeft opgesteld voor de voordracht van het afsteken van consumentenvuurwerk is veel aandacht besteed aan de veiligheid. Uiteraard zal de discussie altijd doorgaan en dat hoort ook bij immaterieel erfgoed. In die zin zijn tradities nooit ‘af’. In de discussie over vuurwerk zijn verschillende voorstellen in omloop, sommigen pleiten zelfs voor een totaal verbod.

De BCN gaat niet uit van die mogelijkheid. ‘De traditie dat burgers vuurwerk afsteken bestaat al sinds de achttiende eeuw, een traditie die zo oud is, verdient het om doorgegeven te worden en niet verpest te worden door wangedrag zoals het veroorzaken van overlast en vandalisme. Oud en nieuw moet weer een feest worden voor iedereen,’ aldus de woordvoerder.

‘De Nationale Inventaris geeft een beeld van tradities in Nederland die belangrijk zijn voor mensen. Het is niet bedoeld als lijst van neutrale populaire tradities. Alle voordrachten worden getoetst of ze aan de criteria voldoen en of ze niet bij wet verboden zijn. In dit geval is aan alle criteria voldaan en alle procedures zijn zorgvuldig doorlopen. Als een traditie wettelijk verboden wordt, zal hij niet meer op de Nationale Inventaris kunnen blijven,’ vertelt Ineke Strouken. ‘Plaatsing houdt geen waardeoordeel in voor of tegen vuurwerk. Het maakt simpelweg zichtbaar aan welke tradities gemeenschappen in Nederland willen werken, daarbij rekening houdend met alle gevoeligheden.’

ZIE OOK www.behoudconsumentenvuurwerknederland.nl

(Bron: http://immaterieelerfgoed.nl/news/details/95)