commissievergadering-vuurwerk

Foto: Freakpyromaniacs.nl

2016

We zijn op de goede weg

Op 7 september was er het jaarlijkse Algemene Overleg Jaarwisseling 2015-2016 in de Tweede Kamer. In deze commissievergadering debatteren de verantwoordelijke Kamerleden met Minister van V&J van der Steur en Staatsecretaris van I&M Dijksma. Voorbereidende stukken vind je hier.

De volgende politieke partijen voerden het woord:

Fijnstof

PvdD, Wassenberg: Partij van de Dieren blijft negatief over consumentenvuurwerk. Er zijn nog te veel vuurwerkslachtoffers, het milieu leidt zwaar door de grote hoeveelheden fijnstof. Sensornet meet 60x meer fijnstof dan normaal. Beperk verkooptijden en organiseer centrale shows in combinatie met vuurwerkvrije zones en uiteindelijk een totaalverbod. De PvdD vindt in elk geval dat vuurpijlen verboden moeten worden.

Pyrorichtlijn

SP, Kooiman: Er is daling geweest van slachtoffers. Hoe kan dit? Wat is de invloed van de ingevoerde zones hierop. SP wil meer onderzoek naar details. SP wil dat de webshops in het buitenland aangepakt worden. De postbezorgers zijn in gevaar en SP wil meer controles op in-doorvoer van vuurwerk. Er blijken in het afgelopen jaar slechts 18 controles bij postsorteercentra geweest te zijn, dat is te weinig. Europese aanscherping Pyrorichtlijn inzake zwaar illegaal vuurwerk.

Illegale webshops

VVD, van Veen: De schade wordt elk jaar minder. Consumentenvuurwerk moet blijven. Alle genomen maatregelen hebben effect. Vuurwerkvrije zones ok, maar niet meer dan dat. Illegaal vuurwerk Europees aanpakken. Ook meer aktie rond de buitenlandse webshops. De in beslag genomen 100 kilo in 2015 is niet voldoende. Niet alleen postorderbedrijven verantwoordelijk stellen voor het illegale vuurwerk. Er moet meer duidelijkheid komen over wat wel en niet mag als je over de grens consumentenvuurwerk gaat shoppen (Belgie-Duitsland).

Vuurwerkvrije zones

Groen Links, van Tongeren: Tijden veranderen, er moet een betere jaarwisseling voor iedereen komen. Schep met landelijke wetgeving meer mogelijkheden voor vuurwerkvrije zones. Centraliseren van wetgeving dus. Meer centrale shows, meer zones. Er moet meer gedaan worden om de traditie om te buigen.

Gratis vuurwerkbril

PvdA, Marcouch: 11000 incidenten is te veel. Gebiedsverboden voor raddraaiers en deze eventueel van tevoren al oppakken, preventief optreden. Illegaal vuurwerk dient meer opgespoord te worden. Meer actie op import, webshops en transport per post. Handhavingssystemen op elkaar afstemmen. Standaard een vuurwerkbril bij iedere bestelling. Er moeten meer vuurwerkcampagnes in de media komen en de winkeliers moeten betere informatie geven aan klanten.

Centrale vuurwerkshows=dronken bestuurders

D66, van Toorenburg: Er zijn zorgpunten zolang er nog 11000 incidenten zijn. Mensen blijken zich gruwelijk te kunnen gedragen. Veel jeugdige slachtoffers, gratis brillen verstrekken kan daarbij helpen. Er zijn ook meer branden geweest. Komt dit door (zwaar) vuurwerk? Webshops aanpakken. D66 is voorstander van uitbreiding van snelrecht. Er zijn nu een paar zittingen in de Randstad geweest, maar elders? Het zware illegale vuurwerk dat afkomstig is uit Europa, vooral Italië, aanpakken. D66-er mevrouw Toorenburg merkt verder op dat haar ervaring in Engeland is dat centrale vuurwerkshows gepaard gaan met dronken weggebruikers. Super snelrecht moet worden uitgebreid.

Geen algeheel vuurwerkverbod

Minister van der Steur (VVD, V&J): Er zal een onverminderde aanpak zijn. De lokale maatregelen blijven een zaak van de gemeenten. Er zal een brief worden verstuurd naar de gemeenten waarin tips worden gegeven over de mogelijkheden. Er is geen meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod dus geen beperkingen op gemeentelijk nivo. Geen verscherping dus van de APV inzake gemeentelijke vuurwerkvrije zones. Er is geen behoefte bij het Ministerie om de invoer van zones verder te evalueren. Supersnelrecht wordt toegepast waar mogelijk. Daarbij geldt dat liever de langzame weg wordt bewandeld waarmee een veroordeling kan worden verkregen als de snelle weg met risico’s. Er wordt gekeken of super snelrecht kan worden geïntensiveerd. Er is geen inzicht of branden de oorzaak zijn van vuurwerk.

Expertmeeting

Staatssecretaris Dijksma (PvdA, I&M): Het uitbannen van Romeinse kaarsen en pijltjes i.c.m. voorlichting heeft effect. Speerpunt van brandweer en branche in komend jaar zal liggen op voorlichting in groep 8 van het basisonderwijs. TV campagnes gaan door. Er komt een nieuwe Expertmeeting om te bezien hoe de Europese regels effectief kunnen worden aangepakt. Er volgt een evaluatie van de Expertmeeting en dan zal de Kamer worden geraadpleegd. Ook is er al (langere tijd) overleg in Benelux verband. Er is een safetydeal met de branche gesloten. Er zal gekeken gaan worden naar het verstrekken van gratis brillen. Vanaf 2017 komt er een erkenning voor importbedrijven. Ga je dan als bedrijf in overtreding dan heeft de overheid een middel om ook de legale vuurwerkverkoop de beëindigen. In België is wetgeving aangepast en daar zal met ingang van 2017 zwaar knalvuurwerk niet vrijelijk meer te koop zijn.

SBV vindt:

Het gaat al meerdere jaren op rij de goede kant op met de cijfers van het letsel, schade en overlast tijdens de jaarwisseling. Het is vermeldenswaard dat niet alleen de vuurwerkafstekers de oorzaak kunnen zijn van een onrustige jaarwisseling, maar wangedrag van straatgangers al dan niet door misbruik van alcohol moet niet worden uitgevlakt.

Opvallend is dat er meer wordt ingegaan op de milieu-aspecten en cijfers daarover die in het onderzoek “Vuurwerkdiscussie in beweging”, dat kort voor het AO werd gepubliceerd, zijn genoemd. Het lijkt SBV nuttig om deze aanwezige piek van fijnstof rond dat feestelijke middernachtelijk uur ook eens af te zetten tegen de permanente stromen van fijnstof langs autosnelwegen, industriegebieden en in de pluimveesector.

Er wordt door sommige politieke partijen behoorlijk ingezet op de invoer van meer vuurwerkvrije zones, gecombineerd met centrale vuurwerkshows. Ook sommige gemeenten in Nederland laten proefballonnen op om grotere gedeelten vuurwerkvrij te maken (Hilversum, Rotterdam) dan de bedoeling is. De Minister is duidelijk dat gemeenten met een APV een gebied kunnen aanwijzen maar daarvoor wel reden moeten hebben (isolatie van ziekenhuis, kinderboerderij, zorgcentrum, school, winkelgebied en andere kwetsbare objecten). Het inzetten van vuurwerkvrije zones om zo een gemeente geheel vuurwerkvrij te maken kan door aaneenschakeling leiden tot een landelijk vuurwerkverbod en dat is niet toegestaan.

Ook zijn de gemeenten er nog te weinig van doordrongen dat er tijdens oud en nieuw eenvoudigweg te weinig bezigers zijn om centrale shows in alle gemeenten te faciliteren. Per show dient ten minste 1 beziger (met assistenten) aanwezig te zijn, naast het toezicht dat vanuit de provincie aanwezig moet zijn. Uitgaande van (slechts) één centrale show per gemeente zijn er in Nederland tijdens de jaarwisseling dus 390 nodig. Er zijn er op dit moment plm. 150, die tijdens oud en nieuw over het algemeen prioriteit geven aan het zelf afsteken van vuurwerk. Nog niet is gesproken over de kosten van een show (Rotterdam Prinsenpark 2016: € 150.000,-) en de enorme veiligheidsmaatregelen en handhaving op straat. Voor, tijdens en na een show.

SBV is voorstander van een gedegen onderzoek naar details over de oorzaak van letsel- schade en overlast dat nu nog voornamelijk wordt toegeschreven aan consumentenvuurwerk. SBV is voorstander van het verstrekken van een gratis vuurwerkbril, lont en info leaflet bij elke vuurwerkbestelling. SBV steunt het initiatief “Vuurwerkcheck” van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).