bcn-logo

2016

Niet op de lauweren rusten

Vandaag ontvingen wij een brandbrief van BCN (Werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk Nederland) gericht aan vuurwerkverkopers en andere betrokkenen. Deze werkgroep is ook initiatiefnemer van het opnemen van ‘het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw’ in het Nationale Inventaris voor Immaterieel Erfgoed en Volkscultuur. Met de inhoud van de brandbrief kunnen we het volledig eens zijn en ondersteunen daarom deze oproep. Ook is er een pakkend filmpje geproduceerd die indringend aangeeft waar het met onze traditie heengaat als er niets gebeurd. Bekijk het filmpje hier.

Weerwoord en charme-offensief

Den Haag, november 2016

Geachte vuurwerkverkoper,

De laatste 2 maanden van het jaar zijn in gegaan. Voor u start weer een drukke tijd van demo’s, het samenstellen van collecties en andere voorbereidingen voor de verkoop.

De afgelopen weken bleek dat ook de ‘anti-vuurwerklobby’ bepaald niet heeft stil gezeten. Oogartsen en traumachirurgen slijpen hun messen en lokale links partijen haasten zich om nog wat vuurwerkvrije zones door het college te duwen voor de decembermaand weer aanbreekt.

Nu gaf het Algemeen Overleg van Jaarwisseling 2015-2016 een redelijk positief geluid; geen schokkende wijzigingen, geen extra bevoegdheden voor gemeenten en een oproep om eerst het resultaat van huidig beleid af te wachten. Helaas geeft dit geenszins het signaal om op de lauweren te kunnen rusten(!). Buiten de over-actieve en buitengewoon goed georganiseerde èn – gefinancierde anti-lobby, schuilt er een groot gevaar in de verkiezingen van 15 maart volgend jaar. Bij een schrijnend gebrek aan partijen die zich ècht hardmaken voor het behoud van de vuurwerktraditie, loert het gevaar dat de traditie – en uw inkomstenbron – inzet wordt van stuivertje wisselen aan de onderhandelingstafel. Kortom; er is aanhoudende actie nodig en daarbij is alle hulp welkom!

Eigenlijk hopen we, dat ons voorstellen niet meer nodig is. Maar voor de vorm; ‘Wij’ zijn ‘Werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk Nederland’ (BCN). Een groep liefhebbers, die vorig jaar ‘het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw’ heeft laten registreren als ‘officiële traditie’. Met de plaatsing van de traditie op de Nationale Inventaris voor Immaterieel Erfgoed en Volkscultuur verplichtten wij onszelf om de voortzetting van deze traditie te borgen.
Dit doen wij onder meer door een weerwoord te geven op uitlatingen vanuit het tegenkamp, maar ook door een charme-offensief, het meedenken over voorlichting en veiligheid en het verstrekken van (juiste) informatie aan (zowel landelijke als lokale) politici en het Nederlandse publiek. Onze standpunten en visie delen wij via onze website (www.behoudconsumentenvuurwerknederland.nl) en social media. Het bereik van onze boodschap hangt nauw samen met onze bekendheid. En daar hebben we hulp bij nodig van al onze medestanders, waaronder de vuurwerkdetaillisten!

Wat kunt u betekenen voor de traditie? Uw netwerk èn klantenbestand zijn voor ‘de traditie’ van groot belang. Hoe meer mensen doordrongen worden van de werkelijke problemen rond de jaarwisseling en de onzinnigheid van nu voorgespiegelde oplossingen, hoe meer wind we uit de zeilen nemen van de anti-lobby. Dus vermeld ons en onze standpunten op uw website, in uw nieuwsbrief, uw folders, op social media, in uw showroom, etc. etc.! Dat is het minste wat u kunt doen èn het kost u NIETS meer dan een beetje tijd.
Verder is het nuttig om betrokken te zijn/blijven bij uw lokale politiek. Ken uw mede- èn tegenstanders! Lanceer een charme-offensief door iets te organiseren op gebied van voorlichting of vuurwerkveiligheid. Welwillend, maar gebrek aan ideeën? Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden. Ook als u ons of onze projecten op enig andere wijze wilt ondersteunen, of als u een blijk van waardering wilt uiten.

De tijd van niets doen is lang voorbij… Help ons om de traditie te behouden!

Vriendelijke groet, Werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk Nederland

info@vuurwerktraditie.nl
www.vuurwerktraditie.nl