Behoud vuurwerktraditie

De prachtige Nederlandse vuurwerktraditie behouden

Expertise

Ervaring en kennis uit de branche aandragen en beschikbaar stellen om, binnen vermogen, de vuurwerktraditie veilig en zonder overlast te laten plaatsvinden

Illegaal vuurwerk

Handel, transport, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk bestrijden

Overlast en letsel

Steeds slagvaardig effectieve en haalbare oplossingen aandragen en uitwerken die mogelijk letsel, schade en/of overlast van vuurwerk verminderen

Onze doelen

Al enkele jaren wordt er in Nederland gediscussieerd of de traditie van het zelf afsteken van vuurwerk door de consument in stand moet blijven. Vooral de laatste tijd wordt er veel gesproken over een gedeeltelijk c.q. totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.

Ook importeurs, verkopers en andere betrokkenen bij de distributie van consumentenvuurwerk moeten hun steentje bijdragen om zo de oorzaken van deze discussie – letsel, schade en overlast – terug te dringen. Alleen op deze wijze kan de vuurwerktraditie voor langere tijd veilig worden gesteld.

Zo zullen er dan ook vanuit de markt ideeën moeten worden uitgewerkt en daadwerkelijk ook actie ondernomen moeten gaan worden. Daarbij zullen wij, als sector, ook zeker de hand in eigen boezem moeten steken. Naast een keiharde aanpak van de illegale vuurwerkketen zal daarom ook consumentenvuurwerk dat gevoelig is voor experimenteergedrag en onoordeelkundig gebruik door de consument, met letsel als gevolg, uit het assortiment moeten worden genomen.

Door het aanbieden van haar expertise en ervaring richting politiek en beleidsmakers wil de stichting bijdragen aan de totstandkoming van effectief beleid om letsel en schade tegen te gaan zonder dat daarbij de traditie verdwijnt of de vuurwerkbranche onnodige economische schade wordt toegebracht.