prinsenland

Foto: Vesteda.com

2016

Ahmed en Arno

In Rotterdam is het allemaal begonnen. Fervente tegenstanders van consumentenvuurwerk als burgemeester Ahmed Aboutaleb en gemeenteraadslid Arno Bonte hebben er hun zetel en daarom is het ook niet verwonderlijk dat in die gemeente nu een proefballonnetje wordt opgelaten. Gebiedscommissie Prins Alexander komt dit jaar met een plan om de wijk Prinsenland in zijn geheel vuurwerkvrij te maken. In ruil voor deze vuurwerkvrije zone wordt dan een grote centrale vuurwerkshow georganiseerd op het Prinsenpark (kosten โ‚ฌ 150.000). Niks mis met een vuurwerkvrije zone en al helemaal niet met een prachtige grote vuurwerkshow. Belangrijk is dat dit wel volgens de spelregels gebeurd.

Van der Steur: ik wil geen verkapt algemeen vuurwerkverbod

Vuurwerkvrije zones zijn bedoeld om gebieden waar binnen zich kwetsbare objecten bevinden te beschermen tegen vandalen die zich misdragen door overlast te veroorzaken met illegaal en legaal vuurwerk. Daarbij moet worden gedacht aan kinderboerderijen, winkelcentra, bejaarden- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en schoolterreinen. Die zullen er best zijn maar de Gebiedscommissie Prins Alexander dreigt voorbij te gaan aan de richtlijnen die vanuit Den Haag zijn opgelegd door die koppeling niet te maken. Er wordt een hele woonwijk (!) enkel vuurwerkvrij gemaakt in ruil voor een kostbare centrale vuurwerkshow. Met een Algemene Politie Verordering (APV) kan de gemeente een vuurwerkvrije zone aanwijzen maar dit mag niet leiden tot een totaal-vuurwerkverbod op basis van de resultaten van een vaag onderzoek). Minister van der Steur heeft onlangs in het Algemeen Overleg over de jaarwisseling 2015-2016 nog expliciet gezegd dat er geen extra bevoegdheden aan de gemeenten verschaft wordt. “Met de mogelijkheden van een APV kunnen ze goed uit de voeten. Meer bevoegdheden voor lokale overheden kan leiden tot een landelijk vuurwerkverbod en daar is geen meerderheid voor”, aldus de Minister. De Minister beloofde in het AO de gemeenten aan te schrijven en het Kabinetsstandpunt nog eens te verduidelijken.

Kort geding

In Prinsenland treft de aangekondigde vuurwerkvrije zone zo’n 10.000 inwoners van dit stadsdeel. Saillant detail: de vuurwerkshow kost de gemeente dus โ‚ฌ 15,- per getroffen inwoner. Het mag wat kosten. Het voorstel voor de zone ligt nu bij het gemeentebestuur van Rotterdam ter beoordeling. Het is niet ondenkbaar dat wanneer het gemeentebestuur beslist om de richtlijnen uit Den Haag te negeren en te kiezen voor een illegale vuurwerkvrije zone, bewoners, belangenorganisaties en getroffen winkeliers zich verenigen en een kort geding aankondigen.

Hilversum

In Hilversum, het werkgebied van Aboutalebs medevuurwerkvreter Pieter Broertjes, wacht winkelier Johan Witbaard op de uitspraak van de Raad van State. Er loopt nog een procedure om de besluitvorming rondom de vuurwerkvrijzone in het winkelgebied van Hilversum aan te vechtenย en hij overweegt ook om de geleden schade te gaan verhalen. “De burgemeester wil de gebieden uitbreiden en als dit doorzet wordt de vuurwerkverkoop verliesgevend”, verklaart hij. De zaak diende 4 november, uitspraakdatum nog onbekend.