sharon-dijksma

Foto: Twitter.com

2016

Aanpak letsel, schade en overlast oud en nieuw werkt

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Kamer geรฏnformeerd over de resultaten van een onderzoek naar de beleving van Vuurwerk.

Dit onderzoek laat zien dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingezet om de overlast, schade en het letsel terug te dringen als positief worden ervaren. Een meerderheid ervaart de jaarwisseling als rustiger en voelt zich veiliger. Het onderzoek toont eveneens aan dat het draagvlak groeit voor uitbreiding van de gemeentelijke vuurwerkvrije zones, eventueel in combinatie met een centrale vuurwerkshow. De Staatssecretaris gaat, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met gemeenten over het rapport in gesprek.

Klik hier voor de begeleidende brief en klik hier voor het rapport.