Meldpunt

2017

Klachten lopen fors terug

Het Rotterdamse Groen Links raadslid Arno Bonte van het Meldpunt Vuurwerkoverlast is er meestal als de kippen bij om de resultaten bekend te maken van weer een meetperiode. Ditmaal is dat anders want Arno heeft niet zo veel te melden. Het aantal klachten is tussen begin december 2016 en begin 2017 met 45% teruggelopen in vergelijking met voorgaand jaar.

Het aantal meldingen over vuurwerkoverlast rondom de jaarwisseling is dit jaar dan wel gedaald maar meer mensen hebben melding gedaan van (letsel)schade door vuurwerk. Ook de roep om een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten wordt groter. Het Meldpunt Vuurwerkoverlast heeft voor het vijfde jaar op rij problemen met vuurwerk in kaart gebracht.

In totaal kwamen er 48.137 klachten binnen. Dit is bijna de helft minder dan vorig jaar. Het aantal meldingen over gevaarlijke situaties op straat, letsel en schade door vuurwerk is daarentegen met 40 procent toegenomen.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) zijn er minder vuurwerkslachtoffers gerapporteerd; 72 in tegenstelling tot 202 in 2015-2016. Maar de ernst van het letsel is heviger. Zo waren er meer open botbreuken, amputaties, zwaar aangezichtsletsel, ernstige brandwonden, scheurwonden en ernstig schedelhersenletsel. Het grootste gedeelte hiervan is veroorzaakt door illegaal vuurwerk of het schieten van carbid. Nagenoeg de helft van de gewonden is 16 jaar of jonger. Volgens Het Oogziekenhuis Rotterdam, waar 14 slachtoffers met oogletsel werden behandeld, reden om consumentenvuurwerk te verbieden. Zeker aangezien de helft van de slachtoffers omstander is. Geen van de slachtoffers droeg overigens een vuurwerkbril.

Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland, sluit zich hierbij aan en pleit ook voor een vuurwerkverbod voor consumenten. Op deze wijze wil de verzekeraar groter leed voorkomen. Anders dan Achmea is het leeuwendeel van de leden van het Verbond van Verzekeraars geen voorstander van een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Dit stelt de brancheorganisatie in reactie op het ondertekenen van het nationaal vuurwerkmanifest door Achmea. Wel zagen de verzekeraars de schade door vuurwerk tijdens de vorige jaarwisseling toenemen. De meeste leden van het Verbond zijn volgens de brancheorganisatie echter nog niet toe aan een vuurwerkverbod voor consumenten. “Het Verbond is voor veiligheid en is dan ook enthousiast over initiatieven voor (veilige) vuurwerkshows in gemeenten en vuurwerkvrije zones. Het Verbond ziet ook dat er over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk door consumenten steeds meer discussie is en juicht een goed debat hierover ook toe. Het Verbond pleit echter niet voor een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. De meeste schade ontstaat door illegaal vuurwerk, het onjuist afsteken van legaal vuurwerk en vandalisme (al dan niet onder invloed van alcohol en/of drugs). Goede voorlichting over het afsteken van legaal vuurwerk en adequate handhaving is van groot belang, zodat Oud & Nieuw voor iedereen een feest is en blijft.”

Vuurwerkschade kostte de verzekeraars tijdens de jaarwisseling 2015/2016 wel meer dan aanvankelijk gedacht. In totaal was er voor € 14,3 mln euro schade, waar in de eerste prognose rekening werd gehouden met een schade die € 3 mln lager lag. Daarmee komt een einde aan de daling van de vuurwerkschade die vanaf de jaarwisseling 2011/2012 (€ 15,4 mln schade) werd ingezet. Tijdens de jaarwisseling 2014/2015 lag de schade nog op € 12,5 mln.

Bron: SBV, amweb.nl en asp-advocaten.nl