Foto: NOS.nl

2016

In de media weer volop aandacht voor het wel en wee rond de jaarwisseling. Daarbij speelt natuurlijk vuurwerk een overbelichte rol. Maar wat blijkt? Het aantal vuurwerkslachtoffers is voor het tweede jaar achtereen fors gedaald. 482 mensen werden behandeld voor letsel opgelopen door het afsteken of het kijken naar legaal en illegaal vuurwerk. Dat zijn er 482 teveel maar betekent wel een daling van 16% ten opzichte van de jaarwisseling van 2014-2015. De conclusie mag zijn dat de aandacht die er is voor de veiligheid rond het zelf afsteken van vuurwerk door de consument wordt opgepakt. Gratis vuurwerkbrillen, veiligheidsflyers- en informatie in de winkel, afhaalbalie en op internet, maar ook het kritisch kijken naar het assortiment door de branche zelf heeft effect. Last but not least: de aanhoudende jacht op het illegale vuurwerk dwingt het letselcijfer naar beneden.

Ziekenhuisopnamen ook gedaald

Het aantal ziekenhuisopnamen is lager dan vorig jaar. Het percentage daalde met 11%, van 26% naar 15%. Daaruit lijkt het dat het letsel minder ernstig is dan vorig jaar.

Alcohol

Opvallend is dat het aantal mensen dat opgenomen werd met een alcoholvergiftiging steeg fors met 26% naar 385.

Het overzicht van de voorlopige resultaten van het onderzoek Ongevallen met vuurwerk jaarwisseling 2015-2016, dat werd uitgevoerd door veiligheid.nl en de NOS,ย gaat gepaard met dit artikel.

Bronnen:
Veiligheid.nl
NOS.nl