VeiligheidNL-logo-RGB

2017

Minder ziekenhuisopnames

Op de Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen in Nederland hebben zich op 31 december 2016 en 1 januari 2017 473 slachtoffers van vuurwerkongevallen gemeld. Dit zijn er 9 minder dan vorig jaar. De aard van de verwondingen is minder ernstig: 12% van de personen werden vanwege hun verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, vorig jaar was dit nog 15%. Dit jaar zien we voor het eerst fors meer vuurwerkletsel bij omstanders (61%) dan bij mensen die het vuurwerk afgestoken hebben (39%).

Daling percentage slachtoffers illegaal vuurwerk

Het percentage slachtoffers van illegaal vuurwerk ten opzichte van legaal vuurwerk is even hoog als vorig jaar: 25 procent werd veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Slachtoffers van (illegaal en legaal) vuurwerk liepen vooral oogletsel op (36%) en letsel aan hand en/of vingers (24%). Het percentage oogletsels is hiermee gestegen ten opzichte van vorig jaar (23%); het percentage hand- en/of vingerletsels is gedaald (was 38%).

Omstanders vaak slachtoffer

Dit jaar zien we voor het eerst fors meer vuurwerkletsel bij omstanders (61%) dan bij mensen die het vuurwerk afgestoken hebben (39%). Eerdere jaren zagen we dat er evenveel slachtoffers onder omstanders vielen als onder mensen die het vuurwerk zelf afstaken.

Gevonden vuurwerk

Dit jaar zijn geen slachtoffers van gevonden vuurwerk op 1 januari waargenomen, terwijl vorig jaar zoโ€™n vier procent van de letsels hierdoor werd veroorzaakt en het jaar ervoor zelfs 10 procent. Mogelijk hebben veegacties en het slechte weer hier mee te maken.

Goede voorlichting aan jeugd lijkt effectief

Het aandeel jeugdige slachtoffers op het totaal is dit jaar lager dan vorig jaar: ruim eenderde van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar (36%). Tijdens de vorige jaarwisseling was dit nog 54 procent. Goede voorlichting en de campagne 4VuurwerkVeilig.nl lijken vruchten afgeworpen te hebben.

Vuurwerkslachtoffers op de huisartsenpost

Voor het eerst zijn tijdens de jaarwisseling 2016-2017 vuurwerkslachtoffers door huisartsenposten (HAPs) geregistreerd. In totaal werden door 22 HAPs 263 behandelingen geregistreerd. Deze 22 posten zijn echter niet representatief voor Nederland. We streven volgend jaar naar deelname van een groter aantal HAPs om hiermee een landelijk beeld te kunnen schetsen.

Alcoholvergiftigingen

Op 31 december en 1 januari belandden 365 personen op de SEH met een alcoholvergiftiging; vorig jaar was dit aantal 385.

Onderzoek

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit onderzoek van VeiligheidNL en de NOS. Hierbij zijn de gegevens uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL gecombineerd met de aantallen vuurwerkslachtoffers zoals door de NOS verzameld bij SEH-afdelingen die niet aan LIS deelnemen. Hierdoor werd een volledig overzicht verkregen van alle SEH-afdelingen. Het betreft slachtoffers die op Oudejaars- en Nieuwjaarsdag op de Spoedeisende Hulpafdelingen binnenkwamen (vanaf 31 december 00:00 uur tot 1 januari 23:59 uur).

Bekijk het hele rapport hier:ย Ongevallen met vuurwerk 2016-2017 v2.

Bron: Veiligheid.nl