tweede-kamer-logo

2016

In het AO Jaarwisseling van 4 juni 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Mansveld de toezegging gedaan om de Kamer het werkprogramma toe te sturen over de vuurwerkketen. Het programma richt zich op:

1) Landelijke regie op een samenhangende strategie inclusief prioriteitstelling tussen toezichthouders.

2) Een landelijke informatiepositie om het toezicht en de opsporing zo efficiënt mogelijk te richten.

3) Operationele afstemming tussen verschillende diensten om de effectiviteit te versterken en onnodige toezichtlast te voorkomen.

In het werkprogramma dat de kamer nu is aangeboden zijn deze verschillende aspecten uitgewerkt. Kern van het programma is de uitwisseling van informatie in de Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren (LWVC). In het werkprogramma is de informatie-uitwisseling in de bestuursrechtelijke keten geborgd en richting strafrecht verstevigd. Hierdoor wordt de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende toezichthouders vorm gegeven met behoud van de eigen bevoegdheden. Voorop staat dat de verschillende toezichthouders (vanuit zowel het strafrecht als het bestuursrecht) als één overheid opereren, elkaar daarbij versterken en zo effectief mogelijk optreden… aldus Staatssecretaris Dijksma.

Het volledige werkprogramma kun je hier lezen.

Bron: Rijksoverheid.nl