Veilig vuurwerk afsteken

Door veilig en verantwoord met vuurwerk om te gaan kunnen we het aantal letselgevallen terugdringen. Lees hieronder hoe je verantwoord met vuurwerk om kunt gaan (download/print)

Veilig vuurwerk afsteken

De Traditie

Nederland kent een prachtige oudejaarstraditie, waarbij we gewend zijn het jaar feestelijk af te sluiten met oliebollen, appelflappen en vuurwerk!

Net als in andere Europese landen kunnen we in Nederland een dag lang zelf vuurwerk afsteken. Daar maken we dan ook graag gebruik van; veel Nederlanders genieten hier enorm van. Voor de meeste mensen is het een bijzondere dag en voor sommigen is oudjaarsdag zelf een dag waar een jaar lang naar uitgekeken wordt. De Nederlandse vuurwerktraditie is dan ook een traditie die we moeten koesteren.

Vuurwerk heeft haar oorsprong uit China en werd op grote schaal door de Chinezen gebruikt. Het is een onderdeel van de Chinese cultuur, die tot op de dag van vandaag gepaard gaat met vele festivals. Zij gebruikten bij vuurwerk bij religieuze gebeurtenissen om boze geesten te verdrijven.

Militairen gebruikten vuurwerk ook voor verlichting van terreinen en signaleren. De Chinezen beschikten vanaf de 13e eeuw over buskruit, het belangrijkste bestandsdeel van vuurwerk. Vlak nadat de Chinezen het buskruit hadden ontdekt, deden ze er al proeven mee. Uit de proeven kwamen verschillende soorten vuurwerk voort.

Het Chinese vuurwerk werd vooral gemaakt in de stad Liuyang, waar wetenschappers werkten aan de speciale effecten en krachten van het explosieve goed. Vuurwerk vond na de ontdekking snel zijn weg naar Europa. Daar werd het ontvangen met groot vertoon. Aan menig hof werden spektakels met vuurwerk opgevoerd, ondermeer aan het Hof van Versailles.

Ook in Nederland werden heel wat feesten opgeluisterd met vuurwerk, bijvoorbeeld de feestelijkheden op de Dam in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Munster. In 1678 verscheen het boek “Pyrotechnia”, of “Meer dan hondertderlye konstvermakelijcke vuurwerken”, waarin werk uiteengezet ‘hoe men de sleve sal maken, toebreyden en stellen, neffens des selfs correcte vormen, maten en gewicht der stoffen.’ Dit boek was door Daniel Manlyn vertaald uit het Engels naar het boek “Pyrotechnia”, or a “Discourse of Artificiall Fireworks”, geschreven door de Britse artellerist en wiskundige John Babingtong. Voorin Manlyns boek wordt nog een lijst van vuurwerksoorten genoemd, zoals ‘Vuurspuwende Draken’, ‘Wonderlijke Vuur-pijlen’ en ‘Voet-Soeckers’.