black-mamba

2016

Geen harde knallen meer in de Belgische particuliere vuurwerkverkoop

In 2015 al aangekondigd, maar vanaf 2017 worden in België de gevaarlijkste en luidste types vuurwerk verboden voor particulieren en wordt een leeftijdscontrole bij verkoop verplicht. Dat zijn de voornaamste resultaten van de vernieuwing van de wetgeving over vuurwerk, die al 50 jaar oud was.

De aanpassing van de wetgeving was nodig, omdat de soorten vuurwerk de afgelopen decennia sterk zijn uitgebreid door technische evoluties en de ontwikkeling van speciale (geluids)effecten. Vandaag laat de wetgeving toe dat een consument één kilogram vuurwerk mag bezitten en één kilogram vuurwerkpoeder mag vervoeren in zijn voertuig, zonder daarvoor een vergunning te moeten aanvragen. Dat blijft ongewijzigd.

Vanaf 5 juli 2017 mogen particulieren in België echter enkel nog vuurwerk van de types F1 (vuurwerksterren, vuurwerkfonteinen, knalerwten) en F2 (vuurpijlen, knalvuurwerk of batterijen) kopen. De luidste en gevaarlijkste types vuurwerk F3 (vuurpijlen, knalvuurwerk of batterijen met meer poeder en geluid dan F2) worden dus verboden. Daarnaast wordt de controle van de leeftijd formeel verplicht. Voor het type F1 is die grens 12 jaar, voor F2 16 jaar.

“Het was hoog tijd om een duidelijke lijn te trekken, want de overlast door vuurwerk is de afgelopen jaren almaar erger geworden. Er vallen ook jaarlijks gewonden, mensen raken verbrand of levenslang verminkt, door een foutief of ongeoorloofd gebruik van zwaar vuurwerk onder vrienden of in familiekring”, zegt de Belgische minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), die samen met de sector en de lokale besturen de vernieuwing uitwerkte. “Bovendien geven de duidelijke regels ook rechtszekerheid en houvast aan de handelaars die zich zo kunnen baseren op heldere richtlijnen.”

Het persbericht van de Belgische overheid over dit onderwerp vind je hier.