vuurwerk_utrecht

Foto: Provincie-utrecht.nl

2016

GroenLinks haalt bakzeil

GroenLinks pleitte voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones in parken, het buitengebied, dierenweides en rond scholen en verzorgingshuizen, maar het stadsbestuur voelt niets voor zo’n radicale wijziging.

GroenLinks-raadslid Steven de Vries diende het initiatiefvoorstel begin november in. Hij pleit voor een gemeentelijke vuurwerkshow, het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om veel meer vuurwerkvrije zones in te stellen en om geen vergunningen meer uit te geven voor de verkoop en de opslag van vuurwerk.

Burgemeester Van Zanen torpedeert het plan van GroenLinks echter grotendeels. In een reactie op de plannen schrijft Van Zanen dat hij wel kansen ziet in het voorstel, maar dat ,,het hervormen van een traditie meer tijd vraagt.”

Geen oplossing

Van Zanen schrijft dat de meeste overlast wordt veroorzaakt door de harde knallen van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan de jaarwisseling. ,,Het instellen van vuurwerkvrije zones biedt daarvoor geen oplossing. Ervaring in andere steden leert dat niet is aan te geven of het instellen van vuurwerkvrije zones effect heeft op vermindering van overlast of schade. Men ziet vooral positieve effecten door de invoering van verkorte afsteektijden.” Volgens de burgemeester bestaat het risico dat door het aanwijzen van de zones ,,de overlast zich meer gaat concentreren in de woonwijken.”

Volgens de VVD-burgemeester zijn er vanuit scholen geen signalen of verzoeken binnengekomen voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Vorig jaar is bovendien geïnventariseerd bij zorginstellingen of zij last hadden van de knallen. ,,Geen van de instellingen heeft aangegeven ondersteund te willen worden bij het weren van vuurwerk in de omgeving”, aldus de burgemeester, die meer voelt voor vuurwerkluwe zones. De eerste burger schrijft dat de APV niet aangepast hoeft te worden, omdat de huidige verordening ter voorkoming van gevaar, schade of overlast het toewijzen van vuurwerkvrije zones toelaat. Als klap op de vuurpijl is er volgens Van Zanen onvoldoende handhavingscapaciteit om achter alle meldingen in door GroenLinks beoogde vuurwerkvrije zones aan te gaan.

Stimulans

Het plan van De Vries om minder vergunningen te verlenen voor vuurwerkverkopers kan al helemaal op geen sympathie van het stadsbestuur rekenen. In totaal zijn er elf verkooplocaties in de domstad. ,,Voor deze locaties hebben de desbetreffende ondernemers fors geïnvesteerd om te voldoen aan de strenge veiligheidseisen. Daarnaast leidt de aanwezigheid van een verkooppunt over het algemeen niet tot klachten op het gebied van overlast en openbare orde”, schrijft Van Zanen. Hij denkt niet dat het leidt tot minder overlast. ,,Wij zien daarin eerder een stimulans voor illegale verkoop van vuurwerk. Het is daarmee de vraag of het niet langer verlenen van verkoopvergunningen juridisch gezien proportioneel en daarmee houdbaar is. “

Er worden dit jaar wel vuurwerkvrije zones ingesteld in de Voorveldse Polder, omdat daar twee maneges zijn gevestigd. Dat besluit was echter al voor het afgeschoten plan van De Vries genomen. Mogelijk komt er wel een peiling om het draagvlak voor een (eventueel commerciële) vuurwerkshow te meten. Volgens Van Zanen wordt het afsteken van vuurwerk door een grote groep Utrechters als traditie gezien. Hij schrijft dat hij ,,een meer gefaseerde aanpak en meer ruimte voor maatwerk wil.”

Ook VVD-raadslid Queeny Rajkowski is tegen de plannen van GroenLinks. ,,Vuurwerkvrije zones rond maneges zijn prima, maar GroenLinks draaft door. Ik zou willen dat de handhavers zich richten op de illegale vuurwerkhandel.” Indiener Steven de Vries is teleurgesteld in de reactie van de burgemeester. ,,Ik vind het heel opvallend. Ik hoorde juist dat er overlast was bij een hospice en scholen krijgen nu geld voor bewaking van scholen tijdens oud en nieuw.”

Bron: De Telegraaf